ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi missiooniks on tõsta ehituslike konsultatsiooniteenuste kvaliteeti, mis suurendaks liitu kuuluvate arhitekti- ja inseneribüroode konkurentsivõimet ning kogu ehitusvaldkonna inseneriteenuse kvaliteeti. Sooviga täpsustada liidu eesmärke ning oma tegevusi prioritiseerida on EKEL alustanud liidu arengustrateegia uuendamist.
Käivitunud on olukorra kaardistamise ja infokogumise etapp, mille käigus kogutakse liikmetelt, samuti projekteerimisturul tegutsevatelt mitteliikmetelt sisendit, millised võiksid olla liidu peamised eesmärgid ning lahendamist vajavad probleemid. Samuti on toimunud esimene strateegiaseminar, kus arutleti mõjueesmärkide ja tegevuste üle. Seminaridega jätkatakse aprillis ning strateegia esitlemine ja vastuvõtmine toimub maikuu alguses toimuval liikmete üldkoosolekul.

Strateegiaseminar Öpiku maja konverentsikeskuses, Ülemiste Citys
Fotod: Meeli Küttim