ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKELi kontoris toimunud kohtumisel arutasid erialaliitude juhid, kuidas läbi liitude koostöö saaks paremini kaasa aidata inseneride, arhitektide ning teiste ehitusvaldkonna spetsialistide ametite väärtustamisele, samuti laiemale tähelepanule ühiskonnas. Arutelul osalesid Indrek Peterson (Eesti Ehitusettevõtjate Liit), Kalle Karron (Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit), Tiia Ruben (Eesti Ehitusinseneride Liit), Lauri Kivil (Eesti Puitmajaliit), Toomas Vainola (Eesti Betooniühing), Peeter Kärp (Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Liitude juhid peavad tegevusi insenerierialade populariseerimiseks väga oluliseks, kuna ehituse valdkonna insenere napib ning insenerierialade õppimine on Eestis endiselt võrdlemisi ebapopulaarne. Kohtumisel arutati, kuidas läbi erialaliitude traditsiooniliste tunnustuskonkursside ja -ürituste saaks veelgi tõhusamalt tõsta esile valdkonnas tegutsevaid insenere, arhitekte ning nende loodud parimaid ehitisi.

Kaaluti ideed korraldada ehitusvaldkonnas tegutsevate erialaliitude ühine suurejooneline konkurss ja auhinnagala. Üksmeelselt leiti,  et hästitoimivate konkurssidega tuleb liitude juures jätkata ning täiendavalt kaaluti ehitusvaldkonna erialaliitude ülese tunnustamisnominatsiooni väljapanemise ideed. Samas lepiti kokku ühise ehituskonverentsi korraldamise osas, kus otsida vastuseid küsimusele “Kuidas ehitada hästi?”

Lisaks peavad liidud oluliseks erialaliitudessse kuulumise sõnumi kandmist, sest suurema hulga ettevõtete ning erialaspetsialistide koondumine liitudesse ning ühine panus sektori arengusse on ehitusvaldkonnas innovatsiooni saavutamisel väga oluline.