ET / RU / EN

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT

EESTI EHITUSKONSULTATSIOONI- ETTEVÕTETE LIIT

EKEL

EKEL alustab sügisest koolitusperioodi hetkel kõige aktuaalsema EVS 932:2017 Ehitusprojekti standardi koolitustega. Kavas on kaks koolitust, üks Tallinnas ja teine Pärnus.

Kevadsuvisel perioodil on Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liiduga ühinenud uued ettevõtted.

EKEL aitab kaasa maikuus jõustunud uue ehitusprojekti standardi kasutuselevõtule, viies läbi standardi sisu tutvustavaid ning standardi tõlgendamist hõlbustavaid koolitusi. Kevadperioodil läbiviidud koolitused on olnud menukad, avalikel ning ettevõtete sisekoolitustel on osalenud ligi paarsada spetsialisti. Pärast suvepuhkusi jätkatakse taas sügisel.

EKEL juhatuse esimees Maidu Saar, juhatuse liige Tõnis Tarbe ja tegevjuht Kalle Karron osalesid 9.juunil Riias toimunud Eesti, Läti ja Leedu ehituskonsultatsiooniettevõtete liitude kohtumisel. 

Seekordsest numbrist saab lugeda ehitusliitude aastakoosolekutest. EKELi üldkoosoleku olulise teemana peatutakse uuendatud arengustrateegia vastuvõtmisel. Kalle Karron kommenteerib energiatõhususe direktiivi rakendumisega seotud segadust.